انجمن صنایع جرثقیل و تجهیزات جابجایی ایران

انجمن صنایع جرثقیل ایران؛ گامی بزرگ جهت ارتقاء جایگاه اعضا و اطمینان بخشیدن به مشتریان

اخبار

مجمع عمومی انجمن صنایع جرثقیل و تجهیزات جابجایی ایران

مجمع عمومی انجمن صنایع جرثقیل و تجهیزات جابجایی ایران برگزار گردید.

تشکیل جلسه مجمع اولیه

تشکیل جلسه مجمع اولیه

انتخاب اعضای هیئت موسس

انتخاب اعضای هیئت موسس

اولین جلسه هیئت موسس

اولین جلسه هیئت موسس

دومین جلسه هیئت موسس برگزار گردید

دومین جلسه هیئت موسس برگزار گردید

سومین جلسه هیئت موسس برگزار گردید

سومین جلسه هیئت موسس برگزار گردید
کلیه ی حقوق این وبسایت متعلق به انجمن صنایع جرثقیل و تجهیزات جابجایی ایران می باشد . تولید سایت توسط سایت ساز بازار مجازی ایران